Jetson Nano 散热风扇 5V 3PIN 防反接

5V供电、3PIN防反接接口

型号 Fan-4010-5V

SKU 16990

品牌 Waveshare

  • 关联商品
Jetson Nano 散热风扇 5V 3PIN 防反接

Jetson Nano 散热风扇 5V 3PIN 防反接

+ =

已选择{{choose_count}}件商品

组合价 {{choose_total | formatPrice}}

立即购买
  • 产品详情
  • 配置清单
加入购物车

产品简介

类型: Jetson Nano 专用散热风扇
接口: 3PIN 防反接接口
规格: 5V
尺寸: 40mm×40mm×10mm

配置清单

  1. Fan-4010-5V x 1
  2. 螺丝包 x 1
1+2Jetson Nano 5V 散热风扇