EP3C5

芯片信息

型号 封装 在线定购
EP3C5E144C8N(查看) EQFP144
EP3C5F256C8N(查看) FBGA256

引脚布局

(点击图片看大图)
技术资料—— EP3C5 PDF技术资料

EP3C5资料


EP3C5基本参数(与同系列其它型号相比):

型号 逻辑元 存储容量(Kbits) 锁相环 工作电压
EP3C5 5,136 414 2 1.14V~3.465V
EP3C10 10,320 414 2 1.14V~3.465V
EP3C16 15,408 504 4 1.14V~3.465V
EP3C25 24,624 594 4 1.14V~3.465V

EP3C5速度(与同系列其它型号相比):

型号 封装类型
EQFP144 MBGA164 PQFP240 FBGA256 UBGA256 FBGA324 FBGA484 UBGA484
EP3C5 -7,-8 -7,-8   -6,-7,-8 -6,-7,-8      
EP3C10 -7,-8 -7,-8   -6,-7,-8 -6,-7,-8      
EP3C16 -7,-8 -7,-8 -8 -6,-7,-8 -6,-7,-8   -6,-7,-8 -6,-7,-8
EP3C25 -7,-8   -8 -6,-7,-8 -6,-7,-8 -6,-7,-8    

EP3C5封装与可使用的引脚数(与同系列其它型号相比):

型号 封装类型
EQFP144 MBGA164 PQFP240 FBGA256 UBGA256 FBGA324 FBGA484 UBGA484
EP3C5 94 106   182 182      
EP3C10 94 106   182 182      
EP3C16 94 92 160 168 168   346 346
EP3C25 94   148 156 156 215