EP2C35

芯片信息

型号 封装 在线定购
EP2C35F484C8N(查看) FBGA484
EP2C35F484I8N(查看) FBGA484
EP2C35F672C8N(查看) FBGA672
EP2C35F672I8N(查看) FBGA672

引脚布局

(点击图片看大图)
技术资料—— EP2C35 PDF技术资料

EP2C35资料


EP2C35基本参数(与同系列其它型号相比):

型号 逻辑元 内存总位数 锁相环 工作电压
EP2C5 4,608 119,808 2 1.15V~3.465V
EP2C8 8,256 165,888 2 1.15V~3.465V
EP2C20 18,752 239,616 4 1.15V~3.465V
EP2C35 33,216 483,840 4 1.15V~3.465V
EP2C50 50,528 594,432 4 1.15V~3.465V
EP2C70 68,416 1,152,000 4 1.15V~3.465V

EP2C35速度(与同系列其它型号相比):

型号 封装类型
TQFP144 PQFP208 PQFP240 FBGA256 FBGA484 UBGA484 FBGA672 FBGA896
EP2C5 -6,-7,-8 -7,-8   -6,-7,-8        
EP2C8 -6,-7,-8 -7,-8   -6,-7,-8        
EP2C20     -6,-7,-8 -6,-7,-8 -6,-7,-8      
EP2C35         -6,-7,-8 -6,-7,-8 -6,-7,-8  
EP2C50         -6,-7,-8 -6,-7,-8 -6,-7,-8  
EP2C70             -6,-7,-8 -6,-7,-8

EP2C35封装与可使用的引脚数(与同系列其它型号相比):

型号 封装类型
TQFP144 PQFP208 PQFP240 FBGA256 FBGA484 UBGA484 FBGA672 FBGA896
EP2C5 89 142   158        
EP2C8 85 138   182        
EP2C20     142 182 315      
EP2C35         322 322 475  
EP2C50         294 294 450  
EP2C70             422 622