ATtiny2313V PDF资料

ATtiny2313V图片

ATtiny2313V PDF Datasheet 中文资料下载

ATtiny2313V PDF/datasheet 资料下载

PDF/datasheet 阅读器下载

Adobe Reader 9.3

ATtiny2313V 详细资料、报价以及定购

型号 封装 在线定购
ATtiny2313-20PU(详细资料) PDIP20
ATtiny2313-20SU(详细资料) SOP20
ATtiny2313V-10PU(详细资料) PDIP20
ATtiny2313V-10SU(详细资料) SOP20

ATtiny2313V PDF/datasheet 预览

ATtiny2313V PDF Datasheet 中文资料下载
(点击图片查看详细资料)