7inch-HDMI-LCD-H-IMG

BB Black镜像

镜像名 提取密码 mini PC 原镜像版本
7inch HDMI LCD (H) BB Black Angstrom启动镜像 xmgm BB Black Angstrom

Banana Pi / Banana Pro镜像

镜像名 提取密码 mini PC 原镜像版本
7inch HDMI LCD (H) Banana Pi Raspbian启动镜像 4ph9 Banana Pi / Banana Pro Raspbian
7inch HDMI LCD (H) Banana Pi Lubuntu启动镜像 u00b Banana Pi / Banana Pro Lubuntu

Call-of-duty-V2.jpg