2.2inch 320x240 Touch LCD (A)

来自Waveshare Wiki
跳转至: 导航搜索

资料

2.2inch-320x240-Touch-LCD-A
{{{name2}}}
{{{name3}}}
功能简介
特性 2.2寸电阻屏 带LCD控制器 TFT
驱动芯片 BD663474(LCD控制)、XPT2046(触摸)
分辨率 320x240 (Pixel)
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口 LCD22 SPI

文档

程序

数据手册


FAQ

售后


联系人:黄工
EMAIL:3005763927@qq.com
电话:0755-83040712
QQ:3005763927
微信:扫下方二维码添加
Hkx-wx.jpg

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证