NEO-6M

NEO-6M
NEO-6M
{{{name2}}}
{{{name3}}}
基本信息
分类: GPS/GSM模块
{{{userDefinedInfo1}}}: {{{userdefinedvalue1}}}
{{{userDefinedInfo2}}}: {{{userdefinedvalue2}}}
{{{userDefinedInfo3}}}: {{{userdefinedvalue3}}}
品牌: Waveshare
功能简介
特性 NEO-6M U-BLOX 原装
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
' 无特性,不解释
接口
相关产品
UART GPS NEO-6M - 横插版
UART GPS NEO-6M (B) - 直插版
♦ {{{Product3}}}
♦ {{{Product4}}}
♦ {{{Product5}}}
♦ {{{Product6}}}

目录

软件

数据手册

GPS资料

GPS-6M

GPS-7M


批量下载教程——请戳Download-icon.pngQQ:2355742826
EMAIL:2355742826@qq.com
电话:0755-82726080

说明:进行售后服务前,请准备好客户信息(定货单位、定货人等),以供验证。
Call-of-duty-V2.jpg       Join-us-V2.jpg