logo

HDMI转接头 - 水平版

主要参数
型号 HDMI Adapter Horizontal
SKU 14474 库存
规格   品牌 Waveshare
备注 HDMI转接头 水平版
价格表
对应数量 @ 1PCS @ 20PCS @ 100PCS @ 1KPCS
税前 17 14 12 -
含5%普税 17.85 14.7 12.6 -
含16%增税 19.72 16.24 13.92 -
版权所有,侵权必究。未经许可,不得用于商业用途。

产品简介

类型: HDMI(水平版)转接头
接口: HDMI公端母插
规格: 29.5mm x 18.0mm x 4.5mm
用途: DIY HDMI转接线

产品图片

使用案例

【说明】:

HDMI转HDMI接法一
divider

HDMI转HDMI接法二
divider
divider

HDMI转Mini HDMI
divider

HDMI转Micro HDMI

配置清单

  1. HDMI Adapter Horizontal × 1
1